Loading ...
AD Jsc
Đang tải
Thông tin truy cập
Lượt truy cập : 2687057
Đang online : 98 người
Máy rửa Film
Tên sản phẩm: Máy rửa film ướt X-Omat 2000
Mô tả tóm tắt:
Tên sản phẩm : Máy rửa film ướt X-Omat 2000
Mã sản phẩm : KXOMAT2000
Chi tiết sản phẩm
Đây là máy rửa phim ướt của Kodak dùng để rửa nhiều kích cỡ phim khác nhau : 18x24, 24x30, 30x40, 35x35 ...
Máy rửa phim sử dụng điện lưới 220V/50Hz.
Tốc độ rửa phim nhanh, sử dụng dễ dàng.
Máy co 3 bồn chứa : dung dịch hiện, hãm và rửa .
Các sản phẩm khác