Loading ...
AD Jsc
Đang tải
Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024  
Thông tin truy cập
Lượt truy cập : 4719912
Đang online : 6 người
Dụng cụ tập bàn tay
Tên sản phẩm: Rolyan Basic Ergonomic Hand Exerciser
Mô tả tóm tắt:
Chi tiết sản phẩm
Lightweight frame uses clips to block flexion and extension and permit custom fit for different hand sizes. Includes three pairs of graded, color-coded latex-free rubber bands.