Loading ...
AD Jsc
Đang tải
Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024  
Thông tin truy cập
Lượt truy cập : 4719916
Đang online : 3 người
Dụng cụ tập bàn tay
Tên sản phẩm: Rolyan Mr. Wrister
Mô tả tóm tắt:
Chi tiết sản phẩm
Bar has two sets of comfortable rubber handles (inner set isolates forearm, wrist and hand motion). 40" heavy-duty webbing strap in the middle is used for placing cuff style weights (not included). 28" bar weighs approx. 2 lbs